Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας Κώδικα Δεοντολογίας


Αποκλειστική Τηλεφωνική
Γραμμή Εξυπηρέτησης:
212 212 3042
(Δευτέρα - Παρασκευή, 08:00-20:00)

Αποκλειστική Γραμμή Fax:
212 212 3298

Αποκλειστική Ηλεκτρονική
Διεύθυνση:

Έντυπα & Υλικό Επικοινωνίας Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013
Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας δυνάμει της Υπ. Αριθμ. 392/1/31.05.2021

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες (Φυσικά Πρόσωπα) με Οικονομικές δυσχέρειες

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.)

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Έντυπο Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων για Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Τυποποιημένο Έγγραφο Ενστάσεων

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


 

Συνεργάσιμος / Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
 • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην HPC και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντίκλητου επικοινωνίας, για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.
 • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την HPC και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών
 • Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την HPC, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν οι εν λόγω πληροφορίες από την HPC
 • Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την HPC, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του
 • Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την HPC, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας

Εάν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ παράλληλα, η οφειλή σας παραμένει ληξιπρόθεσμη, θα χαρακτηρισθείτε ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης". Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως, για τα εξής:

 • ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης", ότι, κατόπιν αυτού, εάν δεν εξοφλήσετε άμεσα την ληξιπρόθεσμη οφειλή σας ή εάν δεν προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες που σας υποδείξαμε, η HPC δικαιούται να προχωρήσει σε:
  • καταγγελία χρηματοδοτικών σας συμβάσεων,
  • έναρξη δικαστικών σε βάρος σας ενεργειών για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων της ΗΡC (π.χ. έκδοση διαταγής προς πληρωμή),
  • κατάσχεση περιουσίας σας και πλειστηριασμό αυτής,
 • ότι, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής σας, εσείς και οι τυχόν λοιποί συνενεχόμενοι, θα συνεχίσετε να ευθύνεσθε έναντι της HPC

Συμβουλευτικοί Φορείς


Η δυνατότητα του δανειολήπτη να έχει συμβουλευτική συνδρομή και ενημέρωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή τρίτους της δικής του επιλογής και, ιδίως τους αναφερόμενους στα άρθρα 3 και 4 του ν.4738/2020 <<Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄207)

 • Συνήγορος του Καταναλωτή (ενδεικτικά)
  Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71,Αθήνα,
  Τηλ.:210-6460862,210-6460814,210-6460612, 210-6460734,210-6460458,
  Fax.: 210-6460414,
  E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να προσέλθει και να υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του.


Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (Ν.3758/2009), που συνεργάζονται με την PostCredit και τους έχει ανατεθεί η υλοποίηση κάποιου Σταδίου της Δ.Ε.Κ. για λογαριασμό της, είναι οι κάτωθι:

Effective Direct Solutions (EDS) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών-Πειραιώς 74 Α, T.K. 185 47, Πειραιάς

210 336 2400

210 336 2450

marketing@edsgreece.com & info@edsgreece.comEOS MATRIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 328-330 , Καλλιθέα ΤΚ 17673

210 979 2900

210 976 6387

infogr@eos-greece.com

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία εμπειρία περιήγησης και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
Επιλέξτε για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε ποιους θα αποδεχτείτε.