ΙΒΑΝ

Ο ΙΒΑΝ είναι ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ο οποίος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων.

Κάθε τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό ΙΒΑΝ από την τράπεζα στην οποία τηρείται.

 

Απαραίτητα στοιχεία για τραπεζικό έμβασμα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη τράπεζα είναι τα ακόλουθα:

  1. IBAN: GR1702606450000050200043868
  2. SWIFT-Code: ERBKGRAA
  3. Τράπεζα δικαιούχου: EUROBANK ERG S.A.
  4. Δικαιούχος: HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
  5. O δεκαεξαψήφιος αριθμός λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας