Εξόφληση οφειλών Δημοσίου σε έως και 12 άτοκες δόσεις!

Τώρα, η POSTCREDIT σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις Βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, Άπλά και Γρήγορα!

Πλέον, μπορείτε να εξοφλήσετε την οφειλή σας, χρεώνοντας το συνολικό ποσό στην κάρτα σας σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις*.

Αναλυτικά, οι πληρωμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με πιστωτικές κάρτες POSTCREDIT είναι:

  • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕN.Φ.Ι.Α.)
  • Τέλη κυκλοφορίας

Για να προχωρήσετε τη συναλλαγή σας, η οποία αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα, θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • την “Ταυτότητα οφειλής” ή τον “Κωδικό πληρωμής” όπως αναγράφονται στα αντίστοιχα παραστατικά
  • το ακριβές ποσό της οφειλής σας
  • την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής

Για την ομαλή και επιτυχή αποπληρωμή της οφειλής σας σε άτοκες δόσεις, η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 212 212 3000, και αιτηθείτε την εξόφληση των οφειλών σας προς το Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις*.


* Οι χρεώσεις των άτοκων δόσεων παραμένουν άτοκες, εφόσον την ημερομηνία πληρωμής, όπως αυτή ορίζεται στο μηνιαίο λογαριασμό, εξοφληθεί η συνολική οφειλή του λογαριασμού της κάρτας.