Φόρμα Επικοινωνίας


ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Α.Φ.Μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ
Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
EMAIL *
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ *

Παρακαλούμε να περιγράψετε με συντομία το θέμα σας στο παρακάτω πλαίσιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφαλείας, μην αναγράφετε τον αριθμό κάρτας ή PIN σας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *
Παρακαλώ συμπληρώστε τα νούμερα της εικόνας:*
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η PostCredit ή/και τρίτοι κατά εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα προσωπικά σας δεδομένα που η ίδια έχει συλλέξει με τη συνδρομή σας, για το σκοπό αποστολής απάντησης στο αίτημα το οποίο υποβάλετε. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να ανακοινώνονται σε θυγατρικές ή σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να υποβάλλετε τυχόν αντιρρήσεις (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997) για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διαχείρισης Πελατών της PostCredit (40ο χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ Μεσογείων, Παιανία).

* Υποχρεωτική συμπλήρωση