Θέσεις Εργασίας


Εργασθείτε σε μια από τις δυναμικότερες εταιρίες, μπορείτε να βρείτε τις ευκαιρίες για μια εξαιρετική καριέρα, σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και ανταμείβει την εξαιρετική απόδοση. Η εταιρία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας, καθώς αναπτύσσει διαρκώς νέες υπηρεσίες και δημιουργεί νέα τμήματα.

Η εταιρία μας ενδιαφέρεται για άτομα με κύρια χαρακτηριστικά όπως:

  • Επαγγελματισμό
  • Υπευθυνότητα
  • Ομαδικότητα
  • Ενδιαφέρον για μάθηση και πρόοδο

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, για μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας μας.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@post-credit.gr

 

Η επιτυχής αποστολή του βιογραφικού σας επιβεβαιώνεται με την αποστολή απαντητικού μηνύματος στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).