Αναπροσαρμογή επιτοκίων πιστωτικών καρτών


Ημερομηνία καταχώρησης: 30/04/2011

Η POSTCREDIT, θυγατρική του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αναπροσαρμόζει από 01/05/2011 τα επιτόκια των Πιστωτικών Καρτών της, που έχουν εκδοθεί πριν τις 15/04/2008.  Έτσι από την ανωτέρω ημερομηνία τα επιτόκια θα ανέρχονται για τις κάρτες Visa σε 12,50% και για  τις κάρτες MasterCard σε 14,50%.

 

Τα επιτόκια των Πιστωτικών Καρτών έκδοσης από την 15/4/2008 και μετά, παραμένουν αμετάβλητα.